Sportvereniging Broekland

De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de sporten in Broekland. De sportvereniging Broekland is ontstaan uit een samengaan van een aantal verenigingen, te weten de sport vereniging Broekland bestaande uit een afdeling voetbal en handbal, tennisvereniging ‘t Eierhuisje en Brolanda/Brovo met gymnastiek en volleybal. Naast deze sporten wil de OMNI vereniging ook andere takken van sport stimuleren zoals badminton, darten en beach handbal en volleybal.

De OMNI vereniging doet dit in nauwe samenwerking met Stichting Beheer Horsthuis. Deze stichting is eigenaar van het sportcomplex ’t Horsthuis. Zie voor meer informatie: www.horsthuisbroekland.nl


Bestuur

Het bestuur van sportvereniging Broekland vertegenwoordigt, bestuurt en zorgt ervoor dat het doel van de vereniging wordt nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer. Onderstaande personen zijn als voorzitter, secretaris en penningmeester verantwoordelijk voor sportvereniging Broekland.

Voorzitter

J. Elshof


Secretaris

M. Blanke


Penningmeester

B. Nijenkamp


Het ontstaan van de sportvereniging

Omnivereniging (2002)

Vanaf de oprichting in 1945 tot het najaar van 2002 was de voetbal een zelfstandige vereniging. De accommodatie 't Horsthuis, waarvan de voetbal een van de belangrijkste gebruikers was, werd bestuurd door een eigen stichtingsbestuur. Thans maakt de voetbal samen met de tennis, de handbal en de volleybal/gymnastiek deel uit van de SV Broekland. Naast het omnibestuur kent elke afdeling een eigen bestuur met ook een eigen begroting.

De accommodatie

Sinds 2004, na de fusie tot omnivereniging met de andere sportverenigingen in Broekland, beschikt de afdeling voetbal samen met de anders sportafdelingen over een uiterst moderne sportaccommodatie die bij menig hoofdklasser niet zou misstaan: 10 kleedkamers, een materiaalruimte, een verzorgingsruimte, een uitstekend verlicht trainingsveld, een spelzaal, een bestuurskamer en een grote kantine. Sinds de zomer van 2011 beschikt het hoofdveld over een uitstekend geoutilleerd kunstgrasveld met verlichting. Sportpark Broekland met als middelpunt 't Horsthuis, is thans het sportcentrum in Broekland.

Uit: Broekland, van boerschap naar kerkdorp, Anton Bouwhuis juni 1988Sportpark 't Horsthuis