Tennis

De afdeling Tennis kent 3 varianten van het lidmaatschap. Hieronder staan ze uitgewerkt in een kort overzicht. Voor meer informatie/voorwaarden kunt u het document Reglement & Informatie tennis SV Broekland. De link om dit bestand te downloaden staat onder de tabel.

Jaarlidmaatschap Zomerlidmaatschap Winterlidmaatschap
Periode één kalenderjaar 1 april - 1 oktober 1 oktober - 1 april
Verlenging automatisch verlend automatisch verlengd automatisch verlengd
Afmelden

voor 31 december

minimaal één maand voor aanvang nieuwe seizoen

minimaal één maand voor aanvang nieuwe seizoen

Contributie €130,- €80,- €80,-
Afschrijving april april oktober