OMNI Vereniging

De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de sporten in Broekland. De OMNI vereniging is ontstaan uit een samengaan van een aantal verenigingen, te weten de sport vereniging Broekland bestaande uit een afdeling voetbal en handbal, tennisvereniging ‘t Eierhuisje en Brolanda/Brovo met gymnastiek en volleybal. Naast deze sporten wil de OMNI vereniging ook andere takken van sport stimuleren zoals badminton, darten en beach handbal en volleybal.

De OMNI vereniging doet dit in nauwe samenwerking met Stichting Beheer Horsthuis. Deze stichting is eigenaar van het sportcomplex ’t Horsthuis. Zie voor meer informatie: www.horsthuisbroekland.nl


Bestuur

Het bestuur van de OMNI vereniging vertegenwoordigt, bestuurt en zorgt ervoor dat het doel van de OMNI vereniging wordt nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer. Onderstaande personen zijn als voorzitter, secretaris en penningmeester verantwoordelijk voor de OMNI vereniging.

Voorzitter

J. Elshof


Secretaris

M. Blanke


Penningmeester

B. Nijenkamp


Het ontstaan van de sportvereniging

De oprichting (1945)

Na een wedstrijd tegen onderduikers en tegen Boskamp werd op 10 juli 1945 de voetbalvereniging Broekland opgericht in cafe Bouwhuis (thans Bouwhuisplein). Opgericht werd de RK BVC (Broeklandse Voetbal Club) met als voorzitter onderwijzer B. Mekenkamp, als secretaris onderwijzer Chr. Bertels, als penningmeester A.(Tone) Pereboom en als commissaris G.(Gait) Marsman (grootvader van de huidige voorzitter Michel Marsman). Het inleggeld bedroeg 4 gulden en de contributie was 1 gulden per maand. In de beginjaren werd o.a. getraind op de deel bij Schutte en in cafe Vondervoort terwijl spelers van het 1e elftal verplicht waren de door de vereniging beschikbaar gestelde voetbalschoenen in bruikleen te geven aan spelers van het 3e elftal.

Omnivereniging (2002)

Vanaf de oprichting in 1945 tot het najaar van 2002 was de voetbal een zelfstandige vereniging. De accommodatie 't Horsthuis, waarvan de voetbal een van de belangrijkste gebruikers was, werd bestuurd door een eigen stichtingsbestuur. Thans maakt de voetbal samen met de tennis, de handbal en de volleybal/gymnastiek deel uit van de SV Broekland. Naast het omnibestuur kent elke afdeling een eigen bestuur met ook een eigen begroting. De accommodatie 't Horsthuis valt ook onder de verantwoordelijkheid van het omnibestuur.

De accommodatie

Na de oprichting in 1945 werden de eerste wedstrijden gespeeld op een veld van H. Booijink, gelegen achter de kerk. Kleedgelegenheid werd beschikbaar gesteld door H. Bouwhuis. Na twee jaren volgde in 1947 een verhuizing naar de Oude Deventerweg, nu de Weesenberg, bij Hunneman. Als kleedkamer deed de klompenmakerij van Veltien dienst (waar thans Ad Schrijver woont). In 1952 kwamen hier eigen kleedkamers bij het veld. Het verblijf aan de Oude Deventerweg duurde 10 jaar. In 1957 vertrok de vereniging naar de huidige locatie aan de Horstweg. Eind jaren 50 werd overigens ook nog korte tijd gebruik gemaakt van het oude speelveld van H. Booijink achter eierhandel Bouwhuis. Aan de Horstweg was lange tijd een speelveld beschikbaar (het huidige handbalveld en het huidige trainingsveld van de voetbal). In 1972 werden de twee velden waarover de vereniging nu beschikt, in gebruik genomen.

De houten kleed- en wasaccommodatie, waarvan aanvankelijk aan de Horstweg gebruik werd gemaakt, verdween in 1967 na de bouw van de gymzaal. Het gemeenschapscentrum werd later uitgebreid tot gemeenschapscentrum 't Horsthuis. Het aantal kleedkamers breidde zich gelijk met het gebouw uit van twee in 1967 tot vier in 1972 tot zes in 1979. In 't Horsthuis kreeg de vereniging ook de beschikking over een eigen materiaalruimte.

Sinds 2004, na de fusie tot omnivereniging met de andere sportverenigingen in Broekland, beschikt de afdeling voetbal samen met de anders sportafdelingen over een uiterst moderne sportaccommodatie die bij menig hoofdklasser niet zou misstaan: 10 kleedkamers, een materiaalruimte, een verzorgingsruimte, een uitstekend verlicht trainingsveld, een spelzaal, een bestuurskamer en een grote kantine. Sinds de zomer van 2011 beschikt het hoofdveld over een uitstekend geoutilleerd kunstgrasveld met verlichting. Sportpark Broekland met als middelpunt 't Horsthuis, is thans het sportcentrum in Broekland.

Aantal teams

In de hoogtijdagen (jaren '80-'90) waren meerdere lichtingen jeugdteams dubbel bezet en was er sprake van 9 heren seniorenteams en 1 damesteam. Anno 2011 is sprake van 6 seniorenteams en 1 damesteam en in elke leeftijdscategorie bij jeugd is sprake van n of meer teams. Onder de 6 senioren bevindt zich ook het veteranenteam dat is opgericht in 1971 terwijl het damesteam in 1983 startte.

Mettingen

Als partnergemeente van Raalte spelen de veteranen van Broekland in de uitwisseling een belangrijke rol. Al zo'n 18 jaar vindt een jaarlijkse uitwisseling plaats tussen de Altherren van Mettingen en het veteranenteam van Broekland. Er is sprake van een onuitwisbare vriendschap die in 2004 op symbolische wijze werd getoond; de Altherren van Mettingen brachten in het kader van de opening van het nieuwe Horsthuis een gedenksteen met plaquette mee en plantten daarnaast een †˜Mettingen' boom. Bij dezelfde gelegenheid ontvingen de gasten uit Mettingen een in het Duits vertaalde brochure die was uitgegeven ter gelegenheid van de opening van 't nieuwe Horsthuis.

Uit: Broekland, van boerschap naar kerkdorp, Anton Bouwhuis juni 1988