Lidmaatschap

Lid worden van de sportvereniging Broekland? vul dan het onderstaand aanmeldingsformulier in.


Pasfoto aanleveren

Spelers moeten digitaal een pasfoto aanleveren. De pasfoto is nodig voor het aanmaken van een digitale spelerspas van de handbal- en voetbalbond. Zonder pasfoto kan de aanmelding niet compleet gemaakt worden. Pasfoto's van nieuwe leden mogen met naam gemaild worden naar:

Handbal: secretariaat.handbal@svbroekland.nl

Voetbal: secretariaat.voetbal@svbroekland.nl


Meld je aan bij de sportvereniging Broekland

Aan en afmelden als lid moet gebeuren bij de ledenadministratie. Statutair is men voor één jaar lid. Afmeldingen dienen vóór 1 maart doorgegeven te worden. Opzeggen per kwartaal of halverwege het seizoen is niet mogelijk.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SV Broekland, afdeling handbal/voetbal om van zijn/haar rekeningnummer bedragen af te schrijven wegens contributie SV Broekland. Contributies kunnen alleen automatisch per incasso worden voldaan.

Om deel te kunnen nemen aan de competitie moet iedere speler een spelerspas hebben. Voor deze pas moet een recente pasfoto aangeleverd worden. Na verwerking door de handbal- of voetbalbond wordt er een digitale spelerspas afgegeven. Dit kan enkele dagen duren. Pas als men in bezit is van deze pas, mag er gespeeld worden.

Bij aanmelding onderschrijf ik de gedragsregels van NOC*NSF en ga ik akkoord met het Privacy beleid van SV Broekland.