Lidmaatschap

Lid worden van de sportvereniging Broekland? vul dan het onderstaand aanmeldingsformulier in.

Meld je aan bij de sportvereniging Broekland

Aan en afmelden als lid moet gebeuren bij de ledenadministratie. Statutair is men voor één jaar lid. Afmeldingen dienen vóór 1 maart doorgegeven te worden. Opzeggen per kwartaal of halverwege het seizoen is niet mogelijk.

Spelers moeten digitaal een pasfoto aanleveren. De pasfoto is nodig voor het aanmaken van een digitale spelerspas.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SV Broekland, afdeling handbal om van zijn/haar rekeningnummer bedragen af te schrijven wegens contributie SV Broekland. Contributies kunnen alleen automatisch per incasso worden voldaan.

Om deel te kunnen nemen aan de competitie moet iedere speler een spelerspas hebben. Voor deze pas moet een recente pasfoto aangeleverd worden. Na verwerking door de Handbalbond wordt er een digitale spelerspas afgegeven. Dit kan enkele dagen duren. Pas als men in bezit is van deze pas, mag er gespeeld worden.

Met deze aanmelding ga ik akkoord met het Privacy beleid van SV Broekland. Het privacystatement is opgenomen op de website van SV Broekland.