Berichten

Lees hier berichten rondom activiteiten en de ontwikkelingen van de sport vereniging Broekland.

Extra Algemene Ledenvergadering op 3 september 20:00 uur

De sportvereniging houdt een extra ledenvergadering. Op deze wijze wil de sportvereniging, samen met de Stichting Beheer Horsthuis, de leden informeren over de ontwikkelingen rond het kermisterrein.
De agenda is als volgt samengesteld:
     1. Opening
     2. Vaststellen verslag ALV 8 mei 2018
     3. Bestuurswisseling: Tino Broekhof heeft de functie van secretaris ingewisseld voor een bestuursfunctie binnen de Stichting Beheer Horsthuis. Marc Blanke is      bereid de functie van secretaris binnen de Sportvereniging in te vullen. Tegenkandidaten kunnen tot 10 dagen voor aanvang van de vergadering bij de secretaris      worden ingediend.
     4. Ontwikkelingen rond de verwerving van het kermisterrein door de Stichting Beheer Horsthuis. Vanuit deze stichting zal een toelichting worden gegeven over de      betrokkenheid bij de verwerving van deze grond.
     5. Vrijwilligers gezocht.
     6. Lancering nieuwe website Sportvereniging Broekland.
     7. Rondvraag en sluiting.
Alle leden zijn van harte uitgenodigd.