Lidmaatschap Sportvereniging Broekland

Lid worden van de sportvereniging Broekland? Vul één van onderstaande aanmeldingsformulieren in.


Aanmelden Voetbal

Lid worden van Sportvereniging Broekland - Afdeling voetbal?

Via onderstaande link kom je bij het aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier voetbal

Contributietabel voetbal

 

Aanmelden Overige sporten

Kies je sport *
Naam *
Geslacht *
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Geboortedatum *
Telefoonnummer *
E-mailadres *
IBAN *
Opmerkingen/vragen *

Pasfoto aanleveren

Spelers moeten digitaal een pasfoto aanleveren. De pasfoto is nodig voor het aanmaken van een digitale spelerspas van de handbal- en voetbalbond. Zonder pasfoto kan de aanmelding niet compleet gemaakt worden. Pasfoto's van nieuwe leden mogen met naam gemaild worden naar:

Handbal: secretariaat.handbal@svbroekland.nl

Voetbal: secretariaat.voetbal@svbroekland.nl

Varianten lidmaatschap Tennis

De afdeling Tennis kent drie varianten voor het lidmaatschap. Bij het invullen van het aanmeldingsformulier graag bij opmerkingen aangeven van welk lidmaatschap je gebruik wil maken.

- Jaarlidmaatschap

- Zomerlidmaatschap

- Winterlidmaatschap

Meer informatie over de verschillende lidmaatschappen is te vinden op de pagina van de afdeling Tennis of klik hier

 

Algemene voorwaarden lidmaatschap SV Broekland

Aan en afmelden als lid moet gebeuren bij de ledenadministratie. Statutair is men voor één jaar lid. Afmeldingen dienen vóór 1 maart doorgegeven te worden. Opzeggen per kwartaal of halverwege het seizoen is niet mogelijk.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SV Broekland om van zijn/haar rekeningnummer bedragen af te schrijven wegens contributie SV Broekland. Contributies kunnen alleen automatisch per incasso worden voldaan.

Om deel te kunnen nemen aan de competitie moet iedere speler een spelerspas hebben. Voor deze pas moet een recente pasfoto aangeleverd worden. Na verwerking door de handbal- of voetbalbond wordt er een digitale spelerspas afgegeven. Dit kan enkele dagen duren. Pas als men in bezit is van deze pas, mag er gespeeld worden.

Bij aanmelding onderschrijf ik de gedragsregels van NOC*NSF en ga ik akkoord met het Privacy beleid van SV Broekland.