Visie

Een goed georganiseerde en transparante sportvereniging voor en door Broeklanders om de leefbaarheid in het dorp en sociale binding te bevorderen door het gelegenheid bieden tot sportbeoefening, toegankelijk en betaalbaar. Sporters, supporters, sponsors en vrijwilligers voelen zich thuis bij de sportvereniging. Alle leden dragen op eigen wijze een steentje bij om de vereniging bloeiend te houden.

Bestuur

Het bestuur van sportvereniging Broekland vertegenwoordigt, bestuurt en zorgt ervoor dat het doel van de vereniging wordt nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer. Onderstaande personen zijn als voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden verantwoordelijk voor sportvereniging Broekland.

Voorzitter

Marc Blanke

Secretaris

Mirjam Beulenkamp

Penningmeester

Ruben van Rossum

Accommodatie

Thomas Bakker


Sportzaken

Jos Elshof