Veilig sportklimaat SV Broekland

SV Broekland wil een veilige, aangename vereniging zijn. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd.

Gedragsregels NOC*NSF

Iedereen die betrokken is bij de vereniging moet zich bewust zijn van de gedragsregels van het NOC*NSF. De regels voor sporters zijn hier te vinden: https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-sporters. Voor bestuurders, trainers en begeleiders zijn specifieke gedragsregels van toepassing.

Verklaring Omtrent Gedrag

Jeugdigen vragen bijzondere aandacht als het gaat om veilig opgroeien en ontwikkelen. Om risico’s op incidenten met jeugdigen te minimaliseren voert de vereniging een beleid, waarbij van vrijwilligers die teams van jeugdigen (onder 18 jaar) trainen dan wel coachen een verklaring omtrent gedrag wordt gevraagd. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die een vereniging kan nemen om de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers en coaches en het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, toch een functie bij de club kunnen uitoefenen. Met deze verklaring toont de persoon aan dat hij of zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict.

SV Broekland heeft zich aangemeld om in aanmerking te komen voor de regeling Gratis VOG. Het doel van deze regeling is het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers. De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van de vereniging.

De vereniging zal na de beoordeling door het CIBG de VOG voor trainers en coaches aan teams met minderjarigen implementeren. Wanneer een vrijwilliger geen VOG wil of kan overleggen, kan de vrijwilliger binnen onze vereniging geen vrijwilligerstaak uitvoeren, waarbij hij/zij in rechtstreeks contact staat met leden jonger dan 18 jaar.