Sponsoring

Sport en sponsoring zijn in onze tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar sport een steeds belangrijker plaats in onze maatschappij heeft verworven, is sponsoring uitgegroeid tot een vorm van ondersteuning waarin het bedrijfsleven zich steeds grootschaliger heeft kunnen profileren.

De sport leent zich bij uitstek om reclamedoelstellingen en prestaties in combinatie te laten opbloeien. Zowel bij sponsoring als bij sportbeoefening gaat het immers om optimale resultaten! Effectieve sponsoring is, zoals gezegd, een onmisbaar element in het voortbestaan van zowel clubs als bedrijven. Bij de sportvereniging Broekland wordt daarmee professioneel omgegaan.

Indeling

Als sponsor van de sportvereniging Broekland bent u niet alleen een promoting partner, u krijgt er ook heel veel voor terug. Bij een gedegen club als de sportvereniging Broekland hoort een professioneel pakket aan sponsormogelijkheden. De verschillende sponsorvormen inclusief de bijkomende extra’s worden afzonderlijk beschreven verderop in dit informatieboekje.

Win-Win situatie

Als u als sponsor aan de sportvereniging Broekland bent verbonden dan zal de club ook altijd haar uiterste best doen om een Win-Win situatie te creëren. Hierbij kunt u denken aan inkopen van materiaal of andere benodigdheden door de sportvereniging Broekland bij u of aan een promotie door de club van uw diensten om bijvoorbeeld ons ledenbestand over te halen te kopen bij u.

Uiteraard gaan we hiermee graag met u aan de slag. Mocht u bepaalde ideeën hebben hoe uw promotie op uw doelgroep af te stemmen dan vernemen wij dit graag. In goed overleg zal er alles aan gedaan worden om op een zo effectief mogelijke manier de sponsoring in te zetten.

Optimaal rendement

Sponsoring van de sportvereniging Broekland is gebaseerd op een contract. De overeenkomst wordt bij voorkeur aangegaan voor een periode van meerdere jaren, teneinde een langere termijn voor uw boodschap te waarborgen en de club een solide basis te verschaffen. Indien gewenst kan er periodiek een evaluatie plaats vinden, waardoor beide partijen een optimaal rendement van het sponsorcontract kunnen behalen.

Sponsoring mogelijkheden

Voor alle mogelijkheden tot sponsoring kunt u ons sponsorinfo boekje downloaden en bekijken. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Stuur dan een mail naar sponsor@svbroekland.nl

Sponsoren

Uw bedrijf hier ook vermelden?

Neem dan contact op met de sponsorcommissie:
Email: sponsor@svbroekland.nl

Frans Zwakenberg Tweewielers

Handelshuis Schuttert